en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningsvitenskap - masterprogram


Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap SP Semester
MUT100_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
1 2 4
MUT101_1 Forum 5
1 2 4
MUTMAS_1 Masteroppgave 40
1 2

Valg av fagprofil (velges via søknad om opptak)

Idrett - obligatoriske emner SP Semester
MUT500_1 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget 15
2 3 4
MUT501_1 Fysisk aktivitet og helse 15
2 3 4
Velg to emner; MUT502/MUT503 v. UiS/15 sp fra UiA /15 sp fra HiT SP Semester
MUT502_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 3 4
MUT503_1 Prestasjonsutvikling- Trening og coaching 15
1 3 4
Matematikkdidaktikk SP Semester
MUT300_1 Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkunde... 15
2 3 4
MUT301_1 Matematiske metoder 15
2 3 4
MUT302_1 Matematikkens historie for lærere 15
1 3 4
MUT303_1 Studere matematikkundervisning 15
1 3 4
Spesialpedagogikk - 1. semester SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
2 3 4
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
2 3 4
MUT206_1 Introduksjon til temaområdet lese- og skrive... 15
2 3 4
MUT205_1 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og ... 15
2 3 4
Spesialpedagogikk - 2. semester SP Semester
MUT204_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 3 4
MUT202_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i... 15
1 3 4
MUT207_1 Lese- og skrivevansker 15
1 3 4
MUT203_1 Barn med språklige utfordringer 15
1 3 4
Norskdidaktikk SP Semester
MUT400_1 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling... 15
2 3 4
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
2 3 4
MUT402_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 3 4
MUT403_1 Saktekster 15
1 3 4
Pedagogikk SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
2 3 4
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
2 3 4
MUT602_1 Å være lærer- fra Platon til Knausgård 15
1 3 4
MUT603_1 Å utvikle skolen som organisasjon gjennom pr... 15
1 3 4
Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap SP Semester
MUT100_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
1 2 4
MUT101_1 Forum 5
1 2 4
MUTMAS_1 Masteroppgave 40
1 2