en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flere ulike grunnstudier kvalifiserer for opptak til masterstudier i utdanningsvitenskap. Se den enkelte profil for hvilke grunnstudier som kvalifiserer for opptak. Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 3,0 på alle profiler (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Karakterer vil bli vektet.
Idrett:

 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i idrett/kroppsøving
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng idrett og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 80 studiepoeng idrett/kroppsøving,
 • Bachelorutdanning i idrett/kroppsøving
 • Faglærerutdanning i kroppsøving

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i idrett/kroppsøving
Matte:
 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i matematikk
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng matematikk og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i matematikk.
Norsk:
 • Godkjent grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng i norsk
 • Bachelorutdanning som inkluderer minst 60 studiepoeng norsk/nordisk og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer også for opptak.

Det kreves i tillegg en vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre i norsk/nordisk.
Spesialpedagogikk:
 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning.
 • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
 • Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Treårig faglærerutdanning
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
 • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkere må i tillegg ha minimum 60 studiepoeng med pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.
Pedagogikk:
 • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning
 • Bachelorutdanning og bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Treårig faglærerutdanning
 • Bachelorutdanning i pedagogikk/pedagogiske fag (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/pedagogiske fag)

Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars