en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I dagens samfunn er det en forventning og ofte et krav om utdanning på masternivå, også innen skoleverket. Masterstudiet i utdanningsvitenskap er en profesjonsrettet mastergrad og gir en solid teoretisk og didaktisk kompetanse som grunnlag for en yrkeskarriere i tilknytning til barn og unge i skolen. Masterstudiet er også en videreutdanning for lærere i skolen som ønsker å lære mer om eller fordype seg i de prosessene som bidrar til god undervisning og effektiv læring.
Fullført masterstudium vil kvalifisere for å søke om opptak for PhD programmet i utdanningsvitenskap ved UiS.
Etter fullført studium skal studenten kunne:
Kunnskap:

 • Ha inngående kunnskap på sitt fagfelt med klar relevans for grunnopplæringen
 • Beherske relevant vitenskapsteori og metode
 • Ha teoretisk og empirisk innsikt i generelle utdanningsvitenskapelige problemstillinger
 • Ha kunnskap om og kunne vurdere fagfeltets kunnskapsgrunnlag
 • Analysere problemstillinger om læring og undervisning med utgangspunkt i historie, tradisjoner, egenart for de relevante fagene og disse fagene sin plass i samfunnet.

Ferdigheter:
 • Bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen sitt fagfelt
 • Gjøre forskningsmessige studier av faglig relevante sammenhenger innen feltet
 • Håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
 • Gi faglig kompetente skriftlige og muntlige redegjørelser på sitt fagfelt
 • Gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt selvstendig under veiledning

Generell kompetanse:
 • Bidra kunnskapsmessig til fagutvikling på sitt fagfelt
 • Vurdere behov for ny kunnskap innen sitt fagfelt
 • Formidle egen og andres forskning skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig måte
 • Anvende kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

I tillegg vil det komme profilspesifikke læringsutbytter under den enkelte profilbeskrivelse.