en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utdanningsvitenskap - masterprogram- deltid


Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap, deltid SP Semester
MUT101_1 Forum 5
1 2 3 4 6 7 8
MUTMASD_1 Masteroppgave 40
1 2 3 4 5
Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap, deltid SP Semester
MUT100_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
1 2 3 4 6 7 8
MUT101_1 Forum 5
1 2 3 4 6 7 8
MUTMASD_1 Masteroppgave 40
1 2 3 4 5
Obligatoriske fellesemner - master i utdanningsvitenskap, deltid SP Semester
MUT100_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
1 2 3 4 6 7 8
MUT101_1 Forum 5
1 2 3 4 6 7 8
MUTMASD_1 Masteroppgave 40
1 2 3 4 5

Valg av fagprofil (velges via søknad om opptak)

Matematikkdidaktikk SP Semester
MUT301_1 Matematiske metoder 15
1 2 4 5 6 7 8
MUT302_1 Matematikkens historie for lærere 15
1 2 3 5 6 7 8
Spesialpedagogikk - 1. og 3. semester SP Semester
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
1 2 4 5 6 7 8
MUT205_1 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og ... 15
1 2 4 5 6 7 8
MUT206_1 Introduksjon til temaområdet lese- og skrive... 15
1 2 4 5 6 7 8
Spesialpedagogikk - valgemner 2. og 4. semester SP Semester
MUT203_1 Barn med språklige utfordringer 15
1 2 3 5 6 7 8
MUT207_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 5 6 7 8
Norskdidaktikk - obligatoriske emner SP Semester
MUT400_1 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling... 15
2 3 4 5 6 7 8
MUT402_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 3 4 5 6 7 8
MLE335_1 Ny skriftkultur: Endring av lesepraksiser og ... 15
2 3 4 5 6 7 8
MUT403_1 Saktekster 15
1 3 4 5 6 7 8