en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialpedagogikk - masterstudium

Utvekslingssemester
Vi anbefaler utveksling i 2. eller 3. semester for heltidsstudenter, og 3., 4., 5. eller 6. semester for deltidsstudenter.

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede 1. september.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Et utenlandsopphold vil gi deg interkulturell kompetanse, mulighet for faglig spesialisering og personlig vekst.
Dette er en unik mulighet til å få et utvidet perspektiv på fagfeltet spesialpedagogikk og arbeidet som spesialpedagog.

Opplegg for utvekslingen
Opplegget for utveksling er å finne et emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som du kan få godkjent som en del av graden du tar ved UiS. Du søker om å få emnene forhåndsgodkjent før du reiser.

Vi vil invitere til et digitalt informasjonsmøte for interesserte studenter hver høst.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Nedenfor finner du en rekke avtaler for hvor man kan reise for å studere emner relatert til master i spesialpedagogikk.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Solveig Röwekamp, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: