en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialpedagogikk - masterstudium


Obligatoriske fellesemner SP Semester
MSP300_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
2 3 4
MSP303_1 Spesialpedagogikk, en introduksjon 15
2 3 4
MSPMAS_2 Masteroppgave - Spesialpedagogikk 30
1 2 3

Valg av fagprofil

Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner SP Semester
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 3 4
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 4
Læringsmiljø og adferd - valgemner 2. og 3. semester SP Semester
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 3 4
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 3 4
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 4
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 4
Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner SP Semester
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 3 4
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 4
Lese- og skrivevansker- valgemner 2. og 3. semester SP Semester
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 3 4
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 3 4
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 4
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 4
Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner SP Semester
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 3 4
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 4
Inkluderende pedagogikk - valgemner 2. og 3. semester SP Semester
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 3 4
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 3 4
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 4
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 4