en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å bli tatt opp på studiet kreves det minst en av følgende kvalifikasjoner:

  • Godkjent allmennlærer-/grunnskolelærer eller lektorutdanning.
  • Treårig førskole-/barnehagelærerutdanning,
  • Treårig faglærer- eller yrkesutdanning med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk (må inneholde minimum 80 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk).
  • Treårig utdanning i barnevern, sosialt arbeid (sosionom), vernepleie. Søkere må i tillegg ha minimum 60 studiepoeng med pedagogikk eller spesialpedagogikk.
  • Annen relevant treårig høyere utdanning kan også vurderes.


Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 3,0.

Hvis du er en søker til Kompetanse for kvalitet, anbefaler vi deg å søke om tidlig opptak til dette studiet ved å krysse av for det i Søknadsweb og laste opp dokumentasjon som viser behov for tidlig svar.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars