en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i spesialpedagogikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
· forstå, forklare og formidle sentralt spesialpedagogisk fagstoff innenfor områdene inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og sosiale og emosjonelle vansker.
Ferdigheter:
· planlegge, gjennomføre og vurdere ulike spesialpedagogiske oppgaver innenfor områdene inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og sosiale og emosjonelle vansker individuelt og i gruppe.
· gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt selvstendig under veiledning.
Generell kompetanse:
· analysere, anvende og formidle relevante spesialpedagogiske problemstillinger innenfor områdene inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og sosiale og emosjonelle vansker.