en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialpedagogikk - masterstudium - deltid


Obligatoriske fellesemner SP Semester
MSP300_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
2 3 4 5 6 7 8
MSP303_1 Spesialpedagogikk, en introduksjon 15
1 3 4 5 6 7 8
MSPMAS-D_1 Masteroppgave - Spesialpedagogikk - deltid 30
1 2 3 4 5 6

Valg av fagprofil

Læringsmiljø og adferd -obligatoriske emner SP Semester
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 4 5 6 7 8
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 3 4 5 7 8
Læringsmiljø og adferd - valgemner 4. og 5. semester SP Semester
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 5 6 7 8
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 5 6 7 8
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 3 4 6 7 8
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 3 4 6 7 8
Lese- og skrivevansker- obligatoriske emner SP Semester
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 5 6 7 8
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 3 4 6 7 8
Lese- og skrivevansker- valgemner 3. og 6. semester SP Semester
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 4 5 6 7 8
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 4 5 6 7 8
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 4 5 7 8
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 3 4 5 7 8
Inkluderende pedagogikk -obligatoriske emner SP Semester
MSP315_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 4 5 6 7 8
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 4 5 7 8
Inkluderende pedagogikk - valgemner 4. og 5. semester SP Semester
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 3 5 6 7 8
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 5 6 7 8
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 3 4 6 7 8
MSP335_1 Lese- og skrivevansker 2 15
1 2 3 4 6 7 8