en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i spesialpedagogikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
• Ha inngående kunnskap innen de emnene som inngår i studentens fagprofil
• Ha inngående kunnskap om forskningsdesign, forskningsmetoder og forskningsetikk

Ferdigheter:
• Kunne analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning.
• Kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning
• Kunne bidra til utvikling av ny forskningsbasert kunnskap innen sitt fagområde
Generell kompetanse:
• Kunne vurdere behov for ny kunnskap og bidra til fagutvikling.
• Kunne formidle egen og andres forskning
• Kunne utvikle og anvende kunnskap med faglig og forskningsetisk bevissthet og integritet