en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialpedagogikk - masterstudium - deltid

Studiet tilbys både som et fulltidsstudium over 2 år og deltidsstudium over 4 år. Undervisningen foregår samtidig for begge programmene. Forventet total arbeidsmengde er 40 timer pr uke, totalt 1500-1800 timer pr studieår (jf ECTS). Det legges opp til ulike læringsformer, der interaksjon med lærerne og andre studenter står sentralt. Fullført studium gir rett til tittelen Master i spesialpedagogikk.
Det faglige ansvaret for studiet er delt mellom Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Lesesenteret og Senter for atferdsforskning (SAF).
De tre miljøene tilbyr emner innenfor områdene inkluderende pedagogikk, lese- og skrivevansker og sosiale og emosjonelle vansker.

Hva kan du bli

En mastergrad i spesialpedagogikk vil styrke dine kvalifikasjoner for et bredt spekter av arbeidsoppgaver innen pedagogiske og spesialpedagogiske virksomheter, og studiet har relevans for arbeid i barnehage og skole, PPT og i andre institusjoner med ansvar for barn og unges utvikling og læring.
Fullført studium kan kvalifisere for å søke opptak til doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Dette studiet gir ikke undervisningskompetanse. Studenter som ikke allerede har undervisningskompetanse og som ønsker dette, må i tillegg ta ett eller flere undervisningsfag og PPU.

Emneevaluering

Programmet og emnene vil bli evaluert i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevalueringer. Det brukes tidligevaluering og sluttevaluering. Alle emnene skal sluttevalueres minst hvert tredje år.

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
4036 Stavanger

Tlf: 51 83 10 00 (sentralbord UiS)

Epost: post@uis.no

 

Studiekoordinator Solveig Röwekamp (Solveig.Rowekamp@uis.no / tlf. 51 83 36 24).