en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid


Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
2
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
2
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning) SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
2
PPU141_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
2
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU142_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1
PPU200_1 Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk 15
1
Obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
2
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
2
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
2
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1
Yrkesdidaktikk- 15 SP SP Semester
PPU220_1 Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggstek... 15
1
PPU230_1 Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag 15
1
PPU270_1 Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industri... 15
1
PPU240_1 Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/des... 15
1