en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger, og få undervisningskompetanse. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.
Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Rammeplan

Rammeplan for PPU-allmennfag:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771
Rammeplan for PPU-yrkesfag:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Fagplan

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene og 30 studiepoeng fagdidaktikk innenfor allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Praksis er og en del av PPU-utdanningen. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. 6 uker i høstsemester og 6 uker i vårsemester. Praksisperiodene er på heltid og det krever 100% tilstedeværelse. Du må følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har. Du vil da få tilegnet deg erfaringer i reelle undervisningssituasjoner og i skolehverdagen på den aktuelle skolen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Den skal foregå både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. For å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i første semester må en praksisperiode være gjennomført.

Hva kan du bli

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske student undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Irene Husveg

studiekoordinator

tlf. 51 83 28 46

Irene.husveg@uis.no

 

Kristin Henanger Haugen

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 77

kristin.h.haugen@uis.no

 

Lene Båkind Sollie

praksiskoordinator

tlf. 51 83 12 69

lene.b.sollie@uis.no