en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Har du fag- eller yrkesutdanning og har lyst til å bli lærer? Ta praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Stavanger, og få undervisningskompetanse. Vi tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU.
Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Rammeplan

Rammeplan for PPU-allmennfag:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771
Rammeplan for PPU-yrkesfag:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Fagplan

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk innenfor allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet, 6 uker i høstsemesteret og 6 uker i vårsemesteret. Du vil da få tilegnet deg erfaringer i reelle undervisningssituasjoner. Praksisen vil være veiledet og vurdert. På studiet vil du lære om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om utdanningens idégrunnlag. Når du har fullført PPU, skal du kunne planlegge og gjennomføre undervisning. Du vil også bli bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Hva kan du bli

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske student undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Thomas Wiborg Gabrielsen

Praksiskoordinator

Thomas.gabrielsen@uis.no

Tlf: 51 83 10 21

Irene Husveg

Studiekoordinator

irene.husveg@uis.no

Tlf: 51 83 28 46

Hulda Garborgs hus