en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert


Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis SP Semester
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning) SP Semester
PPU721_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPU731_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU736_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU743_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU745_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU733_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU732_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU737_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU744_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU746_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU734_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk SP Semester
PPU721_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Yrkesdidaktikk- 15 SP SP Semester
PPU760_1 Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstf... 15
1 2 3

Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis SP Semester
PPU712_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
2 3 4
PPU711_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 3 4
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
1 3 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning) SP Semester
PPU721_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPU731_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU736_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU743_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU745_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU733_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU732_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU737_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU744_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU746_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU734_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk SP Semester
PPU712_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
2 3 4
PPU721_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
PPU711_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 3 4
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
1 3 4
Yrkesdidaktikk- 15 SP SP Semester
PPU760_1 Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstf... 15
1 2 3
PPU770_1 Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industri... 15
1 2 3
PPU730_1 Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag 15
1 2 3
PPU720_1 Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggstek... 15
1 2 3