en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan samlingsbasert praktisk-pedagogisk utdanning (deltidsstudium) være noe for deg. UiS tilbyr både allemennfaglig og yrkesfaglig PPU. Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene.

Rammeplan

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771
Rammeplan for praktisk-pedagogiskutdanning for yrkesfag for trinn 8-10:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

Fagplan

Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene, og 30 studiepoeng fagdidaktikk innenfor allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. (6 + 6 uker). Du vil da få tilegnet deg erfaringer i reelle undervisningssituasjoner. Praksisen vil være veiledet og vurdert. Den skal foregå både på ungdomstrinn og videregående skole. På studiet vil du lære om utviklingen av skolen i det norske samfunnet og om utdanningens idegrunnlag. Når du har fullført PPU skal du kunne planlegge og gjennomføre undervisning. Du vil også bli bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

Hva kan du bli

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Emneevaluering

Emnene i programmet blir evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske student undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Thomas Wiborg Gabrielsen

Praksiskoordinator

Thomas.gabrielsen@uis.no

Tlf: 51 83 10 21

Irene Husveg

Studiekoordinator

irene.husveg@uis.no

Tlf: 51 83 28 46

Hulda Garborgs hus