en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid


Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis SP Semester
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning) SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPU141_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU142_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU200_1 Forming, kunst og håndverk fagdidaktikk 15
1 2 3
Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk SP Semester
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Yrkesdidaktikk- 15 SP SP Semester
PPU240_1 Spesiell yrkesdidaktikk - formgivningsfag/des... 15
1 2 3
PPU220_1 Spesiell yrkesdidaktikk - bygg- og anleggstek... 15
1 2 3
PPU230_1 Spesiell yrkesdidaktikk - elektrofag 15
1 2 3
PPU270_1 Spesiell yrkesdidaktikk - teknikk og industri... 15
1 2 3

Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
2 3 4
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 3 4
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
2 3 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning) SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPU141_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 4
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU142_1 Fremmedspråk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3
PPU330_1 Medier og kommunikasjon fagdidaktikk 15
1 2 3
PPU290_1 Fagdidaktikk i økonomisk-administrative fag 15
1 2 3
Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
2 3 4
PPUP10_1 Praksis del 1 - 6 uker 0
2 3 4
PPU211_1 Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfu... 15
1 2 4
PPUP20_1 Praksis del 2 - 6 uker 0
1 2 3
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 3 4
Yrkesdidaktikk- 15 SP SP Semester
PPU340_1 Spesiell yrkesdidaktikk - medier og kommunika... 15
1 2 3
PPU280_1 Spesiell yrkesdidaktikk - økonomisk-administ... 15
1 2 3
PPU260_1 Spesiell yrkesdidaktikk - helse- og oppvekstf... 15
1 2 3