en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Utvekslingssemester
4. semester: Ta andre halvdel av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå, så det er absolutt å anbefale å reise ut i 4. semester.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av fag 2 i lektorutdanningen din. I lektorstudiet kan du velge mellom følgende fag: Engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Husk at emnene du tar under utenlandsoppholdet ikke må overlappe med øvrige emner i studieløpet.

I 4. semester er det lagt inn 2 uker med praksis. Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått.

Oversikt over utvekslingsmuligheter sortert på fagområde.

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: