en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13

Utvekslingssemester
4. semester: Ta andre halvdel av ditt fag 2 i utlandet.

6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (studenter med engelsk som fag 1)

Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå, så det er absolutt å anbefale å reise ut i 4. semester.

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.

Opplegg for utvekslingen
Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av fag 2 i lektorutdanningen din. I lektorstudiet kan du velge mellom følgende fag: Engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Husk at emnene du tar under utenlandsoppholdet ikke må overlappe med øvrige emner i studieløpet.

I 4. semester er det lagt inn 2 uker med praksis. Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.

Aktuelle utvekslingsavtaler
På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Anne Marie Nygaard, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: