en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lektorutdanning for trinn 8-13


Velg fag 1

Engelsk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI355_1 Reading and Teaching Historical Texts: Contex... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLIMAS_1 Masteroppgave med muntlig eksamen 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) SP Semester
MLE305_1 Innføring i lesevitenskap 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLEMAS_1 Masteroppgave i lesevitenskap 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Historie fag 1- obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (historie) SP Semester
MHI330_1 Historisk fagteori og metode 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMHIMAS_1 Historiedidaktikk masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk) SP Semester
LFYMAS_1 Masteroppgave fysikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS500_1 Klassisk mekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (kjemi) SP Semester
MLJ500_1 Vannkjemi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LKJMAS_1 Masteroppgave kjemi - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Velg fag 1

Engelsk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI355_1 Reading and Teaching Historical Texts: Contex... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLIMAS_1 Masteroppgave med muntlig eksamen 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) SP Semester
LMLEMAS_1 Masteroppgave i lesevitenskap 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (nordisk) SP Semester
MLE325_1 Tekstens rolle i kulturen 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE305_1 Innføring i lesevitenskap 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE365_1 Norsk som andrespråk 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Historie fag 1- obligatoriske emner SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (historie) SP Semester
LMHIMAS_1 Historiedidaktikk masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgfrie emner -masternivå (historie) SP Semester
MHI305_1 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI326_1 Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiog... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 2 SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.) SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LFYMAS_1 Masteroppgave fysikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS500_1 Klassisk mekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS540_1 Faststoffysikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner SP Semester
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.) SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (kjemi) SP Semester
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLJ500_1 Vannkjemi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LKJMAS_1 Masteroppgave kjemi - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Pedagogikk: Ledelse av læreprosesser - ledel... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Velg fag 1

Engelsk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LENG370_1 Fordypningsoppgave i engelsk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6) SP Semester
LENG271_1 Fordypning i engelsk litteratur 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LENG272_1 Fordypning i engelsk språk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI355_1 Reading and Teaching Historical Texts: Contex... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLIMAS_1 Masteroppgave med muntlig eksamen 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LNOR270_1 Nordisk fordypning 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LNOR370_1 Fordypningsoppgave nordisk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) SP Semester
LMLEMAS_1 Masteroppgave i lesevitenskap 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (nordisk) SP Semester
MLE325_1 Tekstens rolle i kulturen 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE305_1 Innføring i lesevitenskap 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE365_1 Norsk som andrespråk 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Historie fag 1- obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LHIS270_1 Historie fordypning Norge i verden 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LHIS370_1 Fordypningsoppgave i historie 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (historie) SP Semester
LMHIMAS_1 Historiedidaktikk masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgfrie emner -masternivå (historie) SP Semester
MHI305_1 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI326_1 Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiog... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 2 SP Semester
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS110_1 Astronomi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Emner i Matematisk/fysisk formidling 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LFYBAC_1 Bacheloroppgave i fysikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Velg 1 av 2 emner (fysikk) SP Semester
FYS600_1 Generell relativitetsteori og kosmologi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS620_1 X-ray and Neutron scattering 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.) SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LFYMAS_1 Masteroppgave fysikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
FYS500_1 Klassisk mekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS540_1 Faststoffysikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Emner i Matematisk/fysisk formidling 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner SP Semester
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kjemi fag 2 -velg 1 av 2 emner SP Semester
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Emner i Matematisk/fysisk formidling 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LKJBAC_1 Bacheloroppgave i kjemi - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KJE500_1 Organisk spektrometri 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.) SP Semester
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner -masternivå (kjemi) SP Semester
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLJ500_1 Vannkjemi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LKJMAS_1 Masteroppgave kjemi - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
PPU133_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Emner i Matematisk/fysisk formidling 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8

Velg fag 1

Engelsk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LENG370_1 Fordypningsoppgave i engelsk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6) SP Semester
LENG271_1 Fordypning i engelsk litteratur 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LENG272_1 Fordypning i engelsk språk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI355_1 Reading and Teaching Historical Texts: Contex... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLIMAS_1 Masteroppgave med muntlig eksamen 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LNOR270_1 Nordisk fordypning 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LNOR370_1 Fordypningsoppgave nordisk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) SP Semester
LMLEMAS_1 Masteroppgave i lesevitenskap 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (nordisk) SP Semester
MLE325_1 Tekstens rolle i kulturen 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE305_1 Lesing i lektorutdanning: teori og metode 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE365_1 Norsk som andrespråk 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 1- obligatoriske emner SP Semester
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LHIS270_1 Historie fordypning Norge i verden 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LHIS370_1 Fordypningsoppgave i historie 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (historie) SP Semester
LMHIMAS_1 Historiedidaktikk masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgfrie emner -masternivå (historie) SP Semester
MHI305_1 Fortid i samtid 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI326_1 Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiog... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fysikk fag 2 SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk og fy... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS340_1 Statistisk Fysikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LFYBAC_1 Bacheloroppgave i fysikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Velg 1 av emnene (fysikk) SP Semester
FYS600_1 Generell relativitetsteori og kosmologi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS620_1 X-ray and Neutron scattering 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.) SP Semester
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LFYMAS_1 Masteroppgave fysikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
FYS500_1 Klassisk mekanikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS540_1 Faststoffysikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk og fy... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner SP Semester
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kjemi fag 2 -velg 1 av 2 emner SP Semester
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk og fy... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kjemi fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LKJBAC_1 Bacheloroppgave i kjemi - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
MLJ550_1 Videregående organisk kjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KJE500_1 Organisk spektrometri 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.) SP Semester
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (kjemi) SP Semester
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
KJE260_1 Kjemi- og miljøteknikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLJ500_1 Vannkjemi 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LKJMAS_1 Masteroppgave kjemi - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 6 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 6 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Fysikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk og fy... 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Velg fag 1

Engelsk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LENG370_1 Bacheloroppgave i engelsk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6) SP Semester
LENG271_1 Fordypning i engelsk litteratur 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LENG272_1 Fordypning i engelsk språk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Mekanikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI355_1 Reading and Teaching Historical Texts: Contex... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMLIMAS_1 Masteroppgave med muntlig eksamen 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (engelsk) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LNOR370_1 Bacheloroppgave i nordisk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LNOR270_1 Fordypning i nordisk 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Mekanikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (nordisk) SP Semester
LMLEMAS_1 Masteroppgave i lesevitenskap 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Valgfrie emner -masternivå (nordisk) SP Semester
MLE325_1 Tekstens rolle i kulturen 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE305_1 Lesing: teori og metode 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MLE365_1 Norsk som andrespråk 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 1- obligatoriske emner SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LHIS270_1 Fordypning i historie 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LHIS370_1 Bacheloroppgave i historie 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA60_1 Avsluttende praksis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (historie) SP Semester
LMHIMAS_1 Historiedidaktikk masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Valgfrie emner -masternivå (historie) SP Semester
MHI305_1 Fortid i samtid 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI326_1 Polarhistorie(r) og polarhistoriens historiog... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fysikk fag 2 SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fysikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
FYS100_1 Mekanikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
FYS200_1 Termo- og fluiddynamikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS300_1 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteo... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LFYBAC_1 Bacheloroppgave i fysikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
FYS330_1 Mikrofysikk 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.) SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (fysikk) SP Semester
FYS220_1 Astronomi og Astrofysikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
FYS320_1 Kvantemekanikk 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LFYMAS_1 Masteroppgave fysikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
FYS500_1 Analytisk mekanikk og feltteori 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
FYS540_1 Faststoffysikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner SP Semester
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
KJE200_1 Organisk kjemi 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE240_1 Analytisk miljøkjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
BIO200_1 Biokjemi 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
KJE220_1 Uorganisk kjemi 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Matematikk fag 1 - obligatoriske emner SP Semester
MAT100_1 Matematiske metoder 1 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT110_1 Lineær algebra 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT120_1 Diskret matematikk 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA10_1 Observasjonspraksis 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT210_1 Reell og kompleks kalkulus 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
STA100_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 1 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MAT240_1 Matematikkens historie 10
1 3 4 5 6 7 8 9 10
LPRA20_1 Følgepraksis del 1 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LPRA30_1 Følgepraksis del 2 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU143_1 Matematikk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LPRA40_1 Praksis 7 uker del 1 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
LMABAC_1 Bacheloroppgave i matematikk - lektor 10
1 2 3 4 7 8 9 10
MAT320_1 Differensialligninger 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU144_1 Matematikk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
LPRA50_1 Praksis 7 uker del 2 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Engelsk fag 2 SP Semester
LENG115_1 Introduksjon til engelskspråklig litteratur 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG145_1 Innføring i engelsk språk 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LENG175_1 Amerikansk litteratur og kultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LENG195_1 Engelsk fonetikk og fonologi 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU131_1 Engelsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU132_1 Engelsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Historie fag 2 SP Semester
LHIS145_1 Europeisk historie fra antikken til nytid 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS185_1 Innføring i historiske emner 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LHIS175_1 Hva er historie? Om historiografi, historisk ... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LHIS165_1 Moderne historie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Religion fag 2 SP Semester
LREL125_1 Kristendom og jødedom 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL185_1 Hinduisme, buddhisme og islam 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LREL135_1 Religion, kunst og populærkultur 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LREL195_1 Religionsvitenskap, etikk og livssyn 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU138_1 Religion fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU139_1 Religion fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Samfunnsfag fag 2 SP Semester
BSS100_1 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST120_1 Offentlig politikk og administrasjon 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
BST115_1 Politisk teori 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
GEN340_1 Kjønn, kultur og samfunn 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BSS130_1 Samfunnsstruktur i endring 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BST100_1 Makt og politikk 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU133_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU134_1 Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Idrett fag 2 SP Semester
IDR102_2 Lek - Idrett - Dans 20
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR103_2 Friluftsliv, ski og skøyter 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR118_1 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi 10
1 2 5 6 7 8 9 10
IDR117_1 Treningslære 1 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
IDR108_2 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige e... 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU181_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU182_1 Kroppsøving fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Nordisk fag 2 SP Semester
LNOR145_1 Tekst i kontekst 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR175_1 Språkstruktur og språkvariasjon 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
LNOR115_1 Nordisk språk og språkhistorie 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
LNOR165_1 Tekst og tolkning: litterær og retorisk anal... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
PPU136_1 Norsk fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU137_1 Norsk fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Naturfag fag 2 SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
FYS100_1 Mekanikk 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KJE100_1 Miljøkjemi og HMS 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
FYS210_1 Fysikklaboratorium 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
KJE150_1 Generell kjemi 10
1 2 3 5 6 7 8 9 10
BIO100_1 Cellebiologi 10
1 2 4 5 6 7 8 9 10
PPU145_1 Naturfag fagdidaktikk del 1 7.5
1 2 3 4 6 7 8 9 10
PPU146_1 Naturfag fagdidaktikk del 2 7.5
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Obligatoriske emner -masternivå (matematikk) SP Semester
MAF300_1 Numerisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT310_1 Matematisk analyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAT300_1 Vektoranalyse 10
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MAF500_1 Dybdelæring og formidling i matematikk 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MAT500_1 Matematisk modellering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10
LMAMAS_1 Masteroppgave matematikk - Lektor 30
1 2 3 4 5 6 7 8
Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag SP Semester
PPU111_1 Skolens og lærerens verdier og oppgaver 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MAT250_1 Abstrakt Algebra 10
1 2 3 4 5 7 8 9 10
PPU112_1 Læring og pedagogisk virksomhet 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10