en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon til nye grunnskolelærerstudenter ved semesterstart

Velkommen til semesterstart for grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn høsten 2020. Her finner du informasjon om de viktigste tingene du må huske før studiestart, viktig informasjon om praksis, skikkethetsvurderingen, og hvem du skal ta kontakt med hvis du lurer på noe.

Program for oppstartsuken

Tirsdag 11.08 
Kl. 09.30-11.00: Velkomst, informasjon og orientering for nye M-GLU studenter (5-10)

Rom: AR G-001 

Torsdag 13.08
Informasjon om StudentWeb, Canvas, mm for GLU 5-10
Kl. 09.00-10.00 (M-GLU 5-10 gruppe 1) 
Kl. 10.30-11.30 (M-GLU 5-10 gruppe 2)
Rom: AR V-102 

Informasjon om gruppeinndeling kommer mandag 10.08. Oppstartsuken er obligatorisk. Ta kontakt med studiekoordinator på grunnskole@uis.no dersom du ikke kan delta.


En praktisk sjekkliste

Det er mye du må huske på når du skal starte på et helt nytt studie. Derfor har vi samlet sammen det viktigste i en nyttig sjekkliste.

Steg 1: Bestille politiattest 
Vi har erfaring med at politiattestene kan ta lang tid, så jo før du får bestilt politiattesten, jo bedre. Dersom politiattesten ikke er levert innen praksis starter, vil du ikke få lov å gå ut i praksis. Dette vil forsinke deg i utdannelsen din. Politiattest søker du om på www.politi.no. Her må du legge ved opptaksbrevet som du har fått på Samordna opptak. Politiattesten skriver du ut og leverer i en postkasse i gangen til administrasjonen i Hulda Garborgs hus. Vi godtar ikke digital kopi på e-post. 

Steg 2: Aktivere brukernavn/passord 
For å få brukernavn og passord til IT-tjenestene som tilbys på UiS, må du aktivere IT-brukeren din. Dette gjør du før du ankommer campus, og du vil få e-post om aktivering av konto etter du har takket ja til studieplassen din. Dette kan ta noen dager. Brukernavn og passord kan blant annet benyttes på følgende tjenester: Canvas, e-post, trådløst nettverk (eduroam), student-pc og Studentweb.

Steg 3: Semesterregistrering og godkjenning av utdanningsplan på Studentweb 
Når du har gjennomført steg 2, så kan du nå benytte brukernavn og passord for å logge deg inn på Studentweb. For å beholde studieplassen din så må du semesterregistrere deg og godkjenne utdanningsplanen din innen 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret. Vi anbefaler deg å gjøre dette så fort som mulig, ettersom du ikke får tilgang til Canvas før dette er gjort. Dagen etter du har registrert deg, får du tilgang til Canvas. 

Steg 4: Betale semesteravgiften 
Alle studenter må betale en avgift hvert semester. Giroen finner du på Studentweb under “betaling”. Frist for studentbetaling er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Dersom du ikke gjør opp studentbetalingen vil du miste studieretten din.

Ønsker du semesterkvittering? Denne er elektronisk, og dersom du ønsker en skriftlig kvittering må du bestille det i Studentweb. Du kan også laste ned semesterkvitteringen på appen “Studentbevis” for Android eller iPhone.

Steg 5: Ordne studentkort? 
Når studentbetalingen er gjort opp, kan du bestille studentkort i studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus. Legitimasjon og bevis på betaling må fremvises. I uke 33 til og med uke 35 produseres studentkort hver dag i tidsrommet kl. 08:00-15:00, ellers i tidsrommet kl. 09:00-15:00.

Steg 6: Tilgang til Canvas 
Dagen etter du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til dine emner på Canvas.

Steg 7: Sjekk ut studentmailen 
I tillegg til Canvas blir din nye studentmail brukt til å sende ut og motta viktig og nyttig informasjon. Denne er du som student forpliktet til å følge med på.

Steg 8: Timeplan 
På studentsidene til UiS finner du timeplan for ditt studium, og du kan søke opp både studieprogram og emner. Du skal velge Campus Ullandhaug. Etter du har fullført registrering i Studentweb, kan du søke opp ditt eget studentnummer og få opp timeplanen din. 

Steg 9: Lån og stipend fra Lånekassen 
Det er først når studentbetalingen er gjort opp og semesterregistreringen er ordnet at lærestedet sender en bekreftelse til Lånekassen slik at du kan få utbetalt lån/stipend. Der derfor i din egen beste interesse å gjøre dette så raskt som mulig. 

Det er Statens lånekasse for utdanning som er ansvarlig for regelverket knyttet til utbetaling av lån og stipend. Dersom du har spørsmål om dette, må du ta kontakt med Lånekassen. 
 

Informasjon om praksis

Som student på grunnskolelærerutdanningen ved UiS får du 5 dager observasjonspraksis og minimum 110 dager praksis i løpet av det femårige studieløpet. Det vil være fordelt slik for 5-10:

1. år: Uke 39-40 på høsten, og uker 6-8 på våren.
2. år: 30 dager praksis
3. år: 30 dager praksis
4. år: 30 dager praksis

Nye studenter må levere politiattest før studentene skal i praksis. Politiattest må leveres i postkassen markert "Politiattester" i R-fløyen i Hulda Garborgs hus hvor administrasjonen sitter. Politiattest søker du om på www.politi.no, og der må du legge ved tilbudsbrevet du har fått av Samordna opptak.

For mer informasjon om praksisperioder, nyttig informasjon før, under og etter praksisoppholdet, og ellers mye god informasjon, sjekk ut praksissidene til UiS.
 

Skikkethetsvurdering på grunnskolelærerutdanningen

Fordi du som lærer skal arbeide med barn og unge blir du løpende skikkethetsvurdert i studietiden. En student som kan utgjøre en fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet for elevene er ikke skikket for yrket. Faglærere, praksislærere og studenter har alle ansvar for å melde fra til kontaktperson for skikkethetsvurdering hvis de er i tvil om en student er skikket. Dette vil det bli informert om og du kan finne mer informasjon på nettsidene våre her.

Oppmøteplikt
Utdanningen til grunnskolelærer for 5.-10. trinn forutsetter at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetansen utvikles blant annet i dialog med studenter, elever og lærere, i utprøving av metoder og begreper, i rollespill, laboratorieøvelser, i framføringer, på ekskursjoner mm. Å bli lærer forutsetter aktivt engasjement over tid med medstudenter, faglærere, praksislærere og elever. Det er derfor et krav om at studentene er til stede i undervisningen og aktiviteter som inngår i studiet. Det er derfor nødvendig å forvente minimum 70% tilstedeværelse i undervisningen for å få rett til å gå opp til eksamen. Oppstartsuka er også obligatorisk.


Lurer du på noe?

Har du spørsmål knyttet til oppstarten? Ta kontakt med en studiekoordinator på grunnskolelærerutdanningen!
Studiekoordinator for grunnskolelærerutdanningene: Hanne Elise Pollack, 51 83 23 90