en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram


Obligatoriske fellesemner master SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P40_1 Praksis 5.-10., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P45_1 Praksis 5.-10., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL4065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4053_1 Mikrohistorie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL4036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Velg et emne SP Semester
MGL4600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år SP Semester
MGL2P30_1 Praksis 5.-10., 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2P35_1 Praksis 5.-10., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

Matematikk SP Semester
MGL2311_1 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2312_1 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Norsk SP Semester
MGL2122_1 Språk og litteratur i tid og rom - med særl... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2220_1 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdoms... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Fagvalg høst 2020 eller utveksling

Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL2034_1 English 2; English Teaching Methodology 2 (5.... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1) SP Semester
MGL2061_1 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk B SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Profesjonsrettet pedagogikk 5.-10. trinn 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Musikk SP Semester
MGL0070_1 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2071_1 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske fellesemner master SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P40_1 Praksis 5.-10., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P45_1 Praksis 5.-10., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL4065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4053_1 Mikrohistorie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL4036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg et emne SP Semester
MGL4600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år SP Semester
MGL2P20_1 Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGLA200_1 Estetiske læringsprosesser 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL2P25_1 Praksis 5.-10., 2. år vår 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGLT02_1 Demokrati og medborgerskap 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2P30_1 Praksis 5.-10., 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2P35_1 Praksis 5.-10., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

Matematikk SP Semester
MGL2311_1 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2312_1 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Norsk SP Semester
MGL2122_1 Språk og litteratur i tid og rom - med særl... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2220_1 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdoms... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Fagvalg høst 2020

Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk A SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Fagvalg vår 2021

Engelsk 1 SP Semester
MGL2032_1 Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. T... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2033_1 English 1; English teaching Methodology for Y... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL2050_1 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk B SP Semester
MGL2005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL2060_1 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL2080_1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Fagvalg høst 2021 eller utveksling

Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL2034_1 English 2; English Teaching Methodology 2 (5.... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1) SP Semester
MGL2061_1 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk A SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske fellesemner master SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P40_1 Praksis 5.-10., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P45_1 Praksis 5.-10., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL4065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4053_1 Mikrohistorie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL4036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg et emne SP Semester
MGL4600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år SP Semester
MGL2100_1 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens under... 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2P10_1 Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjo... 0
3 4 5 6 7 8 9 10
MGLT01_1 Psykososialt læringsmiljø 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2200_1 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderend... 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2P20_1 Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGLA200_1 Estetiske læringsprosesser 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL2P25_1 Praksis 5.-10., 2. år vår 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGLT02_1 Demokrati og medborgerskap 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2P30_1 Praksis 5.-10., 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2P35_1 Praksis 5.-10., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

Matematikk SP Semester
MGL2113_1 Matematikk 1 emne 1 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2114_1 Matematikk 1 emne 2 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2311_1 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2312_1 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLA210_1 Lesing og skriving i alle fag 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
Norsk SP Semester
MGL2120_1 Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale ... 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2121_1 Norsk 1, emne 2; Språkstrukturer og skriving... 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL2122_1 Språk og litteratur i tid og rom - med særl... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL2220_1 Skolens tekster, med særlig vekt på ungdoms... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLA220_1 Regning i alle fag 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10

Fagvalg høst 2021

Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk A SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) 30
1 2 4 5 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Fagvalg vår 2022

Engelsk 1 SP Semester
MGL2032_1 Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. T... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2033_1 English 1; English teaching Methodology for Y... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL2050_1 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk B SP Semester
MGL2005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL2006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL2060_1 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL2080_1 Naturfag 1 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Fagvalg høst 2022 eller utveksling

Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL2034_1 English 2; English Teaching Methodology 2 (5.... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1) SP Semester
MGL2061_1 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL2081_1 Naturfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst- og håndverk A SP Semester
MGL2002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL2051_1 Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL2090_1 Mat og helse (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL2500_1 Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL2041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL2042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Obligatoriske fellesemner master SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P40_1 Praksis 5.-10., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL2P45_1 Praksis 5.-10., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL4065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL4052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL4053_1 Mikrohistorie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL4036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Norsk SP Semester
MGL4125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4126_1 Saktekster (5.-10.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL4120_1 Matematiske metoder (5.-10.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL4121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg et emne SP Semester
MGL4600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL4800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10