en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn


Obligatoriske emner SP Semester
GLU1P40_1 Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trin... 0
1 2 3 4 5 6 8
GLU1P45_1 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn... 0
1 2 3 4 5 6 7

Valgfritt skolefag - 7. termin (2019 høst)

Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 8
Kunst og håndverk A 30 studiepoeng SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 5 6 8
Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 5 6 8
Idrett/Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1) SP Semester
MGL1061_1 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Musikk 30 studiepoeng SP Semester
MGL0070_1 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL1071_1 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7.... 15
1 2 3 4 5 6 8
Religion, livssyn og etikk 30 studiepoeng SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 8
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 8
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Spesped (masternivå) SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT206_1 Introduksjon til temaområdet lese- og skrive... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT205_1 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og ... 15
1 2 3 4 5 6 8
Kroppsøving/idrett (masternivå) SP Semester
MUT500_1 Utdanning og samfunn- kroppsøvingsfaget 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT501_1 Fysisk aktivitet og helse 15
1 2 3 4 5 6 8
Matematikkdidaktikk (masternivå) SP Semester
MUT300_1 Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap ... 15
1 2 3 4 5 6 8
MUT301_1 Matematiske metoder 15
1 2 3 4 5 6 8
Master i norskdidaktikk SP Semester
MUT400_1 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling... 15
1 2 3 4 5 6 8
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 8
Engelsk (masternivå) SP Semester
MLI305_1 Authors, Readers and Texts 15
1 2 3 4 5 6 8
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 8
Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8
Historiedidaktikk masternivå SP Semester
MHI305_1 Historiebruk: Fortiden i nåtiden 15
1 2 3 4 5 6 8
MHI325_1 Digitale og multimodale historier: Mediers be... 15
1 2 3 4 5 6 8

Valgfritt skolefag - 8. termin (2020 vår)

Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 6 7
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 6 7
Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 4 5 6 7
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 4 5 6 7
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Matematikk 2 30 studiepoeng SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7
Norsk 2 SP Semester
MGL1320_1 Språk og litteratur i tid og rom 15
1 2 3 4 5 6 7
MGL1321_1 Skolens tekster med FoU-oppgave 15
1 2 3 4 5 6 7
Spesialpedagogikk (masternivå) SP Semester
MUT204_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT203_1 Barn med språklige utfordringer 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT207_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT202_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i... 15
1 2 3 4 5 6 7
Kroppsøving/idrett (masternivå) SP Semester
MUT502_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7
Matematikkdidaktikk (masternivå) SP Semester
MUT302_1 Matematikkens historie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT303_1 Undervisningskvalitet i matematikk 15
1 2 3 4 5 6 7
Master i norskdidaktikk SP Semester
MUT402_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7
MUT403_1 Saktekster 15
1 2 3 4 5 6 7
Engelsk (masternivå) SP Semester
MLI325_1 Reading the Past: the History of Written Engl... 15
1 2 3 4 5 6 7
MLI345_1 Reading Verbal and Visual Signs 15
1 2 3 4 5 6 7
Historiedidaktikk masternivå SP Semester
MHI330_1 Historisk fagteori og metode 15
1 2 3 4 5 6 7
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7