en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram


Obligatoriske emner SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P40_1 Praksis 1.-7., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P45_1 Praksis 1.-7., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL3065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL3052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3053_1 Mikrohistorie for lærere 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL3036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne SP Semester
MGL3600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner, 1. - 3. år SP Semester
MGL1P30_1 Praksis 1.-7, 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1P35_1 Praksis 1.-7., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Fagvalg høst 2020 eller utveksling

Engelsk 2 SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 SP Semester
MGL1061_1 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Musikk SP Semester
MGL0070_1 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1071_1 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7.... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Fagvalg vår 2021

Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Norsk 2 SP Semester
MGL1320_1 Språk og litteratur i tid og rom 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1321_1 Skolens tekster med FoU-oppgave 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Matematikk 2 SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P40_1 Praksis 1.-7., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P45_1 Praksis 1.-7., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL3065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL3052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL3036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne SP Semester
MGL3600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner, 1. - 3. år SP Semester
MGL1220_1 Norsk trinn 5-7 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGLA100_1 Estetiske læringsprosesser 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1111_1 Matematikk 1 emne 2 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1P20_1 Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1P25_1 Praksis 1.-7., 2. år vår 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGLT02_1 Demokrati og medborgerskap 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1P30_1 Praksis 1.-7, 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1P35_1 Praksis 1.-7., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Fagvalg vår 2021

Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Fagvalg høst 2021 eller utveksling

Engelsk 2 SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 SP Semester
MGL1061_1 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Fagvalg vår 2022

Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Norsk 2 SP Semester
MGL1320_1 Språk og litteratur i tid og rom 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1321_1 Skolens tekster med FoU-oppgave 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Matematikk 2 SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P40_1 Praksis 1.-7., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P45_1 Praksis 1.-7., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL3065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL3052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL3036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne SP Semester
MGL3600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Obligatoriske emner, 1. - 3. år SP Semester
MGL1100_1 Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens under... 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL1120_1 Norsk trinn 1-4 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL1P10_1 Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjo... 0
3 4 5 6 7 8 9 10
MGL1200_1 Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderend... 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGLT01_1 Psykososialt læringsmiljø 0
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL1110_1 Matematikk 1 emne 1 15
1 3 4 5 6 7 8 9 10
MGL1220_1 Norsk trinn 5-7 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGLA100_1 Estetiske læringsprosesser 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1111_1 Matematikk 1 emne 2 15
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1P20_1 Praksis 2. år, 3. semester (15 dager) 0
1 2 4 5 6 7 8 9 10
MGL1P25_1 Praksis 1.-7., 2. år vår 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGLT02_1 Demokrati og medborgerskap 0
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1P30_1 Praksis 1.-7, 3. år høst 0
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1P35_1 Praksis 1.-7., 3. år vår 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGLT03_1 Bærekraftig utvikling og folkehelse 0
1 2 3 4 5 7 8 9 10

Fagvalg vår 2022

Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Fagvalg høst 2022 eller utveksling

Engelsk 2 SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kroppsøving 2 SP Semester
MGL1061_1 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 6 7 8 9 10
KRLE SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 6 7 8 9 10

Fagvalg vår 2023

Engelsk 1 SP Semester
MGL1032_1 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1033_1 English 1 - Teaching Methodology for Young Le... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Norsk 2 SP Semester
MGL1320_1 Språk og litteratur i tid og rom 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
MGL1321_1 Skolens tekster med FoU-oppgave 15
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Matematikk 2 SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 4 5 7 8 9 10
Obligatoriske emner SP Semester
MGLT41_1 Temauke om hermeneutikk 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P40_1 Praksis 1.-7., 4. år høst 0
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3300_1 Pedagogikk og elevkunnskap 3 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL1P45_1 Praksis 1.-7., 4. år vår 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3400_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGLT42_1 Temauker om Forskningsmetode 0
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3MA_1 Masteroppgave 45
1 2 3 4 5 6 7 8
Norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3127_1 Kritisk kulturell literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3122_1 Studere matematikkundervisning 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kroppsøving SP Semester
MGL3065_1 Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøvin... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3066_1 Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurdering... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MGL3067_1 Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvi... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag SP Semester
MGL3052_1 Menneskerettigheter for lærere 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MHI335_1 Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk ... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MHI330_1 Historisk teori, metode og forskningslitterat... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk SP Semester
MGL3036_1 Culture and critical literacies pedagogy in t... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3037_1 Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspe... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
MLI335_1 First and Second Language Literacy Developmen... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk SP Semester
MGL3120_1 Matematiske metoder (1.-7.trinn) 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3121_1 Problemløsning i matematikkundervisningen 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: norsk SP Semester
MGL3125_1 Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
MGL3126_1 Saktekster (1.-7.) 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne SP Semester
MGL3600_1 Å studere skolens pedagogiske praksiser 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3700_1 Sosial og emosjonell sårbarhet 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL3800_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10