en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid


Fagvalg høst 2020

Drama 2 SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk 2 (forutsetter engelsk 1) SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
KRLE SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Spesialpedagogikk - master - del 1 (30 sp) SP Semester
MSP300_1 Forskningsmetode og vitenskapsteori 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MSP303_1 Spesialpedagogikk, en introduksjon 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Fagvalg vår 2021

Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matematikk 2 SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spesialpedagogikk - master - lese- og skrivevansker SP Semester
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spesialpedagogikk - master - læringsmiljø og adferd SP Semester
MSP320_1 Utagerende og sosiale utfordringer i barnehag... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spesialpedagogikk - master - inkluderende pedagogikk SP Semester
MSP310_1 Mangfold og deltagelse 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP325_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MSP330_1 Introduksjon til lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9