en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grunnskolelærer 1. -7. trinn, deltid


Valgfag høst 2019

Drama A SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kunst og håndverk A 30 studiepoeng SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1) SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Musikk 30 studiepoeng SP Semester
MGL0070_1 Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1071_1 Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7.... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Religion, livssyn og etikk 30 studiepoeng SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Spesped (masternivå) SP Semester
MUT200_1 Utdanning og samfunn. Opplæring - inkluderin... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MUT201_1 Mangfold og deltakelse i barnehage og skole 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MUT206_1 Introduksjon til temaområdet lese- og skrive... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MUT205_1 Utagerende og sosiale vansker i barnehage og ... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Master i norskdidaktikk SP Semester
MUT400_1 Utdanning og samfunn - norskfaget i utvikling... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MLE355_1 Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endri... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Valgfag vår 2020

Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matematikk 2 30 studiepoeng SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spesialpedagogikk (masternivå) SP Semester
MUT204_1 Å studere praksis, forståelse og handling i... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MUT203_1 Barn med språklige utfordringer 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MUT207_1 Lese- og skrivevansker 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MUT202_1 Emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Master i norskdidaktikk SP Semester
MUT402_1 Kritisk literacy 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MUT403_1 Saktekster 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Obligatoriske emner SP Semester
GLD1P40_1 Praksis 4. år - 20 dager (1. - 7. trinn) 0
1 2 3 4 5 6 9 10
GLD1320_1 Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn) ; Skriving i ul... 15
1 2 3 4 5 6 8 9 10
GLD1340_1 Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave... 15
1 2 3 4 5 6 9 10
GLD1321_1 Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære ku... 15
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Fagvalg høst 2020

Samfunnsfag B SP Semester
MGL1051_1 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Drama 2 SP Semester
MGL0080_1 Drama og kunstfaglig kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Engelsk 2 (forutsetter engelsk 1) SP Semester
MGL1034_1 English 2; English teaching methodology for y... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1035_1 English 2: English language, literature and c... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
KRLE SP Semester
MGL1041_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
MGL1042_1 Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, emn... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Kunst og håndverk A SP Semester
MGL1002_1 Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, design... 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Mat og helse SP Semester
MGL1090_1 Mat og helse (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Naturfag B SP Semester
MGL1081_1 Naturfag 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Spesialpedagogikk SP Semester
MGL1500_1 Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 10

Fagvalg vår 2021

Digital didaktikk på barnetrinnet SP Semester
MGL1600_1 Digitalt didaktikk på barnetrinnet 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Drama B SP Semester
MGL0083_1 Drama og interkulturell kommunikasjon 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kroppsøving 1 SP Semester
MGL1060_1 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kunst og håndverk B SP Semester
MGL1005_1 Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkit... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MGL1006_1 Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og ut... 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Matematikk 2 SP Semester
MGL1112_1 Matematikk 2 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Naturfag A SP Semester
MGL1080_1 Naturfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Samfunnsfag A SP Semester
MGL1050_1 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9