en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagevitenskap - masterstudium

Utvekslingssemester
3. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?
Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn. Et mål for studiet er at studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Opplegg for utvekslingen
Tanken er at man finner et emnetilbud hos de utvalgte partnerne i utlandet som kan innpasses i graden din her hjemme.

Internasjonalisering hjemme
I tillegg til at studentene vil bli presentert for internasjonal barnehageforskning i undervisninga, blir de inviterte til å delta på Forum FILIORUM der både nasjonale og internasjonale forskere presenterer sitt forskningsarbeid. Tredje semester har studentene mulighet for å benytte seg av universitetets utvekslingsavtaler

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Inger Marie Øglænd, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: