en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Utvekslingssemester
8. semester

Hvorfor et utenlandsopphold?

I tillegg til det rent personlige utbyttet av et utenlandsopphold, preges livet i barnehagen i økende grad av ulike kulturer, og dette setter krav til barnehagelæreres tverrkulturelle kompetanse. Instituttet ønsker at denne kompetansen skal være et gjennomgående tema for hele studieløpet:

Internasjonal dag
Arrangeres i både 1. og 2. studieår med gjesteforelesere fra praksisfeltet og deltagelse fra både internasjonale samarbeidspartnere og innreisende utvekslingsstudenter.

Internasjonal uke
Det arrangeres årlig Internasjonal uke både hos oss og våre samarbeidspartnere. Les mer. Her kan alle barnehagelærerstudenter søke om å få delta.

Internasjonal praksis
Det er mulig å reise på praksisopphold i inntil 4 uker om gangen, enten basert på avtaler som instituttet har gjort eller organisert av den enkelte student på egenhånd (etter godkjenning av instituttet).

Semesterutveksling
Mulighet for å ta et hele 8. semester i utlandet. Se liste over partneruniversiteter under.

Opplegg for utvekslingen i 6. semester
En rekke av universitetene i oversikten under tilbyr faste semesterpakker rettet mot utdanninger hvor man skal jobbe med små barn. Disse tilbudene er faglig forhåndsgodkjente av instituttet og kan velges av alle barnehagelærerstudenter.

For de øvrige alternativene må studentene selv velge ut emner ved partneruniversitetet og søke om å få disse forhåndsgodkjent. Her er mulighetene mange, og instituttet er åpne for å godkjenne det meste som på en eller annen måte relaterer seg til små barn.

Hos de europeiske partnerne våre er praksis vanligvis inkludert i oppholdet. Dersom det ikke er mulig å få praksis dit man skal reise, kan denne tas hjemme enten før eller etter oppholdet.

Kontaktperson

Veiledning om muligheter:
Studiekoordinator Inger Marie Øglænd, Hagbard Lines hus

Forhåndsgodkjenning av faglig innhold:
Faglig internasjonal koordinator June Junge, Hagbard Lines hus

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: