en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid


Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid SP Semester
BBDPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager 0
1 2 3 4 5 6 7
BBDBAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5 6 8

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

Aktiv i naturen SP Semester
BBD340_1 Aktiv i naturen fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP SP Semester
BFD301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen 30
1 2 3 4 5 6 7
Småbarnspedagogikk SP Semester
BFØ305_1 Småbarnspedagogikk 30
1 2 3 4 5 6 7
Kreativ barnehage SP Semester
BBL365_1 Kreativ barnehage fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng
UTVVÅR-30 Utveksling vår - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7
Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid SP Semester
BBD210_4 Språk, tekst og matematikk 20
1 2 3 4 6 7 8
BBDPR3_1 Praksis 3. trinn 35 dager 0
1 2 3 4 7 8
BBD300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15
1 2 3 4 5 7 8
BBDPRS_1 Skolepraksis 3. trinn 5 dager 0
1 2 3 4 5 7 8
BBDPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager 0
1 2 3 4 5 6
BBDBAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5 6 8

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

Aktiv i naturen SP Semester
BBD340_1 Aktiv i naturen fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP SP Semester
BFD301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen 30
1 2 3 4 5 6 7
Småbarnspedagogikk SP Semester
BFØ305_1 Småbarnspedagogikk 30
1 2 3 4 5 6 7
Kreativ barnehage SP Semester
BBL365_1 Kreativ barnehage fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng
U_B-BALÆD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7
Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid SP Semester
BBD120_1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20
1 2 5 6 7 8
BBDPR2_2 Praksis 2. trinn 25 dager 0
1 2 4 5 6 7 8
BBD202_1 Kunst, kultur og kreativitet 15
1 2 5 6 7 8
BBD102_1 Barns utvikling, lek og læring 15
1 2 5 6 7 8
BBD210_4 Språk, tekst og matematikk 20
1 2 3 4 6 7 8
BBDPR3_1 Praksis 3. trinn 35 dager 0
1 2 3 4 7 8
BBD300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15
1 2 3 4 5 7 8
BBDPRS_1 Skolepraksis 3. trinn 5 dager 0
1 2 3 4 5 7 8
BBDPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager 0
1 2 3 4 5 6 8
BBDBAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5 6 8

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

Aktiv i naturen SP Semester
BBD340_1 Aktiv i naturen fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP SP Semester
BFD301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen 30
1 2 3 4 5 6 7
Småbarnspedagogikk SP Semester
BFØ305_1 Småbarnspedagogikk 30
1 2 3 4 5 6 7
Kreativ barnehage SP Semester
BBL365_1 Kreativ barnehage fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng
U_B-BALÆD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7
Obligatoriske emner - barnehagelærer, deltid SP Semester
BBD101_1 Barns utvikling, lek og læring 15
3 4 5 6 7 8
BBD201_1 Kunst, kultur og kreativitet 15
3 4 5 6 7 8
BBD110_1 Natur, helse og bevegelse 20
3 4 5 6 7 8
BBDPR1_2 Praksis 1. trinn 25 dager 0
1 3 4 5 6 7 8
BBD120_1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 20
1 2 5 6 7 8
BBDPR2_2 Praksis 2. trinn 25 dager 0
1 2 4 5 6 7 8
BBD202_1 Kunst, kultur og kreativitet 15
1 2 5 6 7 8
BBD102_1 Barns utvikling, lek og læring 15
1 2 5 6 7 8
BBD210_4 Språk, tekst og matematikk 20
1 2 3 4 6 7 8
BBDPR3_1 Praksis 3. trinn 35 dager 0
1 2 3 4 7 8
BBD300_1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15
1 2 3 4 5 7 8
BBDPRS_1 Skolepraksis 3. trinn 5 dager 0
1 2 3 4 5 7 8
BBDPR4_1 Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager 0
1 2 3 4 5 6 8
BBDBAC_1 Bacheloroppgave 15
1 2 3 4 5 6 8

Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

Aktiv i naturen SP Semester
BBD340_1 Aktiv i naturen fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP SP Semester
BFD301_1 Organisasjon og ledelse i barnehagen 30
1 2 3 4 5 6 7
Småbarnspedagogikk SP Semester
BFØ305_1 Småbarnspedagogikk 30
1 2 3 4 5 6 7
Kreativ barnehage SP Semester
BBL365_1 Kreativ barnehage fordypning 30
1 2 3 4 5 6 7
Utveksling 1 semester - 30 studiepoeng
U_B-BALÆD Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 5 6 7