en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Internasjonalisering og studentutveksling
Gjennom undervisning i de ulike kunnskapsområdene. arbeider IBU med internasjonale problemstillinger i et lokalt og globalt perspektiv.
For studenter i første studieår organiseres en fagdag med gjesteforelesere fra lokale virksomheter som er involvert i arbeid med barn som har tilhørighet til ulike nasjonaliteter. For studenter i andre studieår organiseres en fagdag; internasjonal dag. Her inviteres gjesteforelesere fra Comeniusnettverket, som vi er del av. Her deltar også CES-studentene, og får således anledning til å samarbeide med lokale studenter.

Utveksling – innkommende studenter:
IBU har lang erfaring med internasjonale studenter. Vi har hatt studietilbudet Comparative Educational Studies/CE (20/30 stp) i vårsemesteret siden 2004.. Dette er et samarbeid med grunnskolelærerutdanningen.

Utveksling – utreisende studenter:
Lærerutdanningene ved UiS har etablert et nært samarbeid med både norske og internasjonale institusjoner som tilbyr lærerutdanning, og det er tegnet bilaterale avtaler om student- og lærerutveksling. Studentene ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) kan ta siste semester ved en av UiS sine partnerinstitusjoner eller annen godkjent utdanningsinstitusjon i utlandet. Studentene kan ta forhåndsgodkjente emner fra et bachelorprogram rettet mot barn i barnehagealder, inkludert minimum ti dager i praksis.
Det vil også være mulighet for å ta kortere kurs (internasjonal uke) eller deler av praksis i utlandet.

Retningslinjer ved IBU for å søke om internasjonalt semester:
  • studenter må ha bestått minimum 120 studiepoeng før utenlandsoppholdet
  • studenten må oppfylle kravene til vertsuniversitet/høyskole
  • studiet i utlandet må være forhåndsgodkjent av Institutt for barnehagelærerutdanning


For mer informasjon om de ulike utvekslingsmulighetene, se
https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/larerutdanninger/barnehagelarer/barnehagelarer-bachelor-deltid/utvekslingsmuligheter/


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: