en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunst og håndverk - årsstudium

Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et uttrykks- og kommunikasjonsfag, et erkjennelses- og dannelsesfag og et praktisk ferdighetsfag. Studentenes eget skapende og eksperimenterende arbeid med ulike materialer, teknikker og estetiske virkemidler vil stå sentralt.

Målgruppen for studiet er studenter i allmennlærerutdanningen, lærere som ønsker videreutdanning og andre studenter som ønsker et år med studier hvor praktisk skapende arbeid i ulike materialer står sentralt. Studiet kan inngå som del av bachelorgrad.

Samtlige emner i studiet er basert på:
tilpasset praktisk veiledning, individuell oppfølging, dialoger, diskusjoner, vurderinger og eksamener.
Studiet gir innsikt i praktiske, teoretiske og fagdidaktiske problemstillinger, noe som gir studenten en helhetlig oppfatning av faget.

Læringsutbytte:
Etter fullført studium skal studenten kunne:
  • gjennomføre undervisning i faget, med utgangspunktet i egne praktiske, teoretiske og fagdidaktiske erfaringer med emner:

1. Kunst kultur og natur
2. Bilde og visuell kommunikasjon
3. Skulptur / tema og prosjektarbeid
4. Design og bruksform
5. Arkitektur
6. Forskning og utviklingsarbeid
  • innlemme faget i tverrfaglige sammenhenger
  • gi metodisk veiledning
  • gi konstruktive vurderinger
  • følge opp og videreutvikle elevenes individuelle / gruppe prestasjoner
  • benytte seg av moderne undervisningsmetoder og redskap


Fagplan

Kunst og håndverk er et kunst- og kulturfag, et uttrykks- og kommunikasjonsfag, et identitets- og dannelsesfag og et praktiskestetisk ferdighetsfag. Studentenes eget skapende arbeid og eksperimentering med ulike materialer, teknikker og estetiske virkemidler vil stå sentralt i faget. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møte mellom studentenes eget skapende arbeid, teoretiske kunnskaper og referanser. Undervisningen og studentenes arbeid med faget skal omfatte forskningsbasert kunnskap knyttet opp mot det estetisk utøvende felt, det fagdidaktiske felt og sammenhengen mellom disse felt.
Kunst og håndverk 60 studiepoeng består av tre emner :
Kunst og håndverk I:Bilde, skulptur, arkitektur og design (Høstsemester)
Kunst og håndverk II- emne 1: Design og arkitektur (Vårsemester)
Kunst og håndverk II- emne 2: Forsknings- og utviklingsarbeid (Vårsemester)

Målgruppen for studiet er lærere eller studenter som ønsker å fordype seg i et visuelt kunstfag hvor praktisk estetisk arbeid i ulike materialer står sentralt kombinert med kunstteori og fagdidaktikk. Studiet kan være en del av en fri bachelor og danne grunnlag for opptak til ulike mastergrader innen faget kunst og håndverk.
Se mer i beskrivelsen av de enkelte emner

Hva kan du bli

Etter dette studiet kan du jobbe som kunst-og håndverkslærer i skolen, dersom du har en lærerutdanning. Studiet kan også bli en del av en bachelor- eller mastergrad. Du kan også velge å gå videre på kunststudier, eller arbeide med kunst på andre måter.

Studiet kan være en del av en fri bachelor eller danne grunnlag for videre studier innen faget kunst og håndverk; bachelor eller mastergrad. Studiet er også et videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret ved UiS utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

tlf: +47 51 83 34 00

e-post: post@uis.no