en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.


Obligatoriske emner SP Semester
ELEMAS_1 Masteroppgave informasjonsteknologi - Automat... 30
1 2

Valg av profil

Obligatoriske emner SP Semester
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4
ELE660_1 Prosjekt i helseteknologi 10
1 2 4
ELE670_1 Medisinske bilder og signaler 10
1 2 4
Valgemner i 3. semester SP Semester
ELE620_1 Systemidentifikasjon 10
1 2 4
ELE630_1 Prosjekt i automatisering og signalbehandling... 10
1 2 4
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 4
Utveksling
U_M-INFTEK Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
ELE500_1 Signalbehandling 10
2 3 4
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
ELEMAS_1 Masteroppgave informasjonsteknologi - Automat... 30
1 2

Valg av profil

Obligatoriske emner SP Semester
BIO110_1 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi 10
1 3 4
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4
ELE600_1 Videregående reguleringsteknikk med robottek... 10
1 3 4
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4
ELE660_1 Prosjekt i helseteknologi 10
1 2 4
ELE670_1 Medisinske bilder og signaler 10
1 2 4
Velg 3 emner i 2. semester SP Semester
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4
ELE600_1 Videregående reguleringsteknikk med robottek... 10
1 3 4
ELE610_1 Prosjekter i robotteknikk 10
1 3 4
ELE650_1 Optimering med anvendelser 10
1 3 4
Valgemner i 3. semester SP Semester
ELE620_1 Systemidentifikasjon 10
1 2 4
ELE630_1 Prosjekt i automatisering og signalbehandling... 10
1 2 4
ELE640_1 Videregående signalbehandling 10
1 2 4
MAF300_1 Numerisk modellering, grunnkurs 10
1 2 4
Utveksling
U_M-INFTEK Utveksling - 30 SP  
1 2 4