en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opptakskrav til studiet er bachelorgrad i ingeniørfag innen elektro eller andre studier med minimum 50 studiepoeng elektro- og dataemner, inkludert programmering, signaler og systemer, reguleringsteknikk eller tilsvarende og 30 studiepoeng matematikk og statistikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer matematikk enn Vektoranalyse/Lineære systemer/Signaler og systemer
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars