en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Utvekslingssemester
3. semester (2. semester for studenter som reiser til Politecnico di Milano)

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
3. semester på masterprogrammet i Risk Management er tilrettelagt for utveksling (andre semester hvis de ønsker utveksling til Politecnico di Milano, Italia). Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.
Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet tidlig. Ta kontakt med instituttet i god tid.
Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Studenter som ønsker å ta deler av studiene i utlandet bes kontakte instituttet for ytterligere informasjon.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Stine Thu Johannessen
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: