en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)


Compulsory courses SP Semester
RISMAS_1 Masteroppgave risikostyring 30
1 2

Risk Management - Specialization choice

Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
DAT610_1 Trådløs kommunikasjon 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS650_1 Enterprise risk management 10
1 2 4
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
SAM610_1 Tekniske sikkerhetssystemer 10
1 2 4
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
Compulsory course SP Semester
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
Electives - 20 SP SP Semester
BYG500_1 Plan- og Analysemetoder 10
1 2 4
OFF630_1 Teknologisk innovasjon og entreprenørskap 10
1 2 4
RIS650_1 Enterprise risk management 10
1 2 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
1 2 4
Compulsory courses SP Semester
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
RIS510_1 Pålitelighetsanalyse 10
1 3 4
RIS620_1 Økonomisk analyse i risikostyring 10
1 3 4
RIS640_1 Risikovurdering og beslutninger 10
1 3 4
RIS610_1 Utvalgte tema innen risikostyring 10
1 2 4
RISMAS_1 Masteroppgave risikostyring 30
1 2
Valgbare emner SP Semester
IND500_1 Investeringsanalyse 5
2 3 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
2 3 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
2 3 4
RIS520_1 Teknisk sikkerhet 10
2 3 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
2 3 4
RIS650_1 Enterprise risk management 10
1 2 4