en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
3. semester på masterprogrammet i petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner og 0 studiepoeng obligatoriske emner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.
Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig å reise til andre institusjoner. Ta kontakt med instituttet i god tid for å legge opp individuelle studieløp.
Kontaktpersoner
  • Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator for spesialisering i bore- og brønnteknologi og spesialisering i produksjon- og prosessteknologi: anita.malde@uis.no Studiekoordinator for spesialisering i reservoarteknologi: karina.sanni@uis.no
  • Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, UiS: utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: