en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Utvekslingssemester
2. eller 3. semester

Opplegg for utvekslingen
På masterprogrammet i petroleumsteknologi er det anbefalt og lagt til rette for et studieopphold i utlandet i 2. eller 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.
Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig å reise til andre institusjoner. Ta kontakt med instituttet i god tid for å legge opp individuelle studieløp.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
anita.malde@uis.no
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: