en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme


Obligatoriske emner SP Semester
PETMAS_1 Masteroppgave petroleumsteknologi 30
1 2

Spesialisering

Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
PET675_1 Well Integrity and Permanent P and A 10
1 2 4
PET690_1 Brønnkomplettering og Intervensjon 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
PETP50_1 Praksisarbeid 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi SP Semester
MOD500_1 Modeling for Decision Insight 10
1 2 4
PET660_1 Reservoarsimulering 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering og brønntesting 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi SP Semester
GEO620_1 Utvikle Forskningsferdigheter 10
1 2 4
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
PET635_1 Kjemisk reaksjonsteknikk og industriell katal... 10
1 2 4
PET640_1 Fra gass til elektrisitet og varme 10
1 2 4
PET645_1 Måling og kontroll i Petroleum Engineering 10
1 2 4
PET650_1 Flerfasestrømning i rør 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
PETP50_1 Praksisarbeid 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
PET500_1 PVT i petroleum reservoarer og fluider 10
2 3 4
PET505_1 Retningsboring og brønnstrømning 10
2 3 4
PET510_1 Modellering av reservoar og brønnstrømning 10
2 3 4
PETMAS_1 Masteroppgave petroleumsteknologi 30
1 2

Spesialisering

Obligatoriske emner 2. semester SP Semester
PET535_1 Moderne brønndesign 10
1 3 4
PET575_1 Automatisert boring og modellering 10
1 3 4
PET580_1 Videregående Brønnplanlegging 10
1 3 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering 10
1 2 4
PET675_1 Well Integrity and Permanent P and A 10
1 2 4
PET690_1 Brønnkomplettering og Intervensjon 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 4
PETP50_1 Praksisarbeid 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Anbefalte valgemner 2. semester SP Semester
PET560_1 Metoder for økt oljeutvinning 10
1 3 4
PET565_1 Matematisk og Numerisk Modellering av Transpo... 10
1 3 4
PET570_1 Reservoarkjemi 10
1 3 4
PET585_1 Integrated Reservoir Management From Seismic ... 10
1 3 4
Andre valgemner 2. semester SP Semester
MOD550_1 Geostatistical Modeling 10
1 3 4
PET575_1 Automatisert boring og modellering 10
1 3 4
Utveksling 2. eller 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4
Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi SP Semester
MOD500_1 Modeling for Decision Insight 10
1 2 4
PET660_1 Reservoarsimulering 10
1 2 4
PET670_1 Formasjonsevaluering 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi SP Semester
GEO620_1 Utvikle Forskningsferdigheter 10
1 2 4
PET665_1 Reservoar Geomekanikk 10
1 2 4
Obligatoriske emner 2. semester SP Semester
PET520_1 Oil and Gas Production 10
1 3 4
PET555_1 Prosessimulering 10
1 3 4
PET595_1 Oil- and Gas Value Chain 10
1 3 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
PET615_1 Gas Conversion and Oil Refining 10
1 2 4
PET620_1 Oil- and Gas Processing and LNG 10
1 2 4
PET640_1 Fra gass til elektrisitet og varme 10
1 2 4
PET645_1 Måling og kontroll i Petroleum Engineering 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
PET650_1 Flerfasestrømning i rør 10
1 2 4
PET685_1 Investerings- og beslutningsanalyse for ingen... 10
1 2 4
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 4
PETP50_1 Praksisarbeid 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-PETENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4