en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Utvekslingssemester
3. semester (og/eller 2.semester)

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
2. og 3. semester på masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering er tilrettelagt for utveksling. Disse semestrene har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
Studenter fra UiS kan også søke om å delta på Geological Field School på UniLaSalle i Frankrike. Dette er et emne på 10 studiepoeng som går hvert år i mai og juni. Du må søke om dette via Internasjonalt kontor på UiS. Mer informasjon her.
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.
Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.
Det er også mulig å reise til andre institusjoner. Ta kontakt med instituttet for å legge opp individuelle studieløp.

Kontaktpersoner:
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni: karina.sanni@uis.no
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor: utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: