en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Petroleum Geosciences Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsgeologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor geovitenskapen.
K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning. Han/hun kan bruke denne grunnleggende kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre geovitenskapelig teknologi innen petroleumssektoren.
Ferdigheter
S1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen petroleumsgeologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
S2: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsgeologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i petroleumsindustrien, herunder data fra jordoverflaten og fra undergrunnen.
S3: Kandidaten kan gjennomføre selvstendige, spesialiserte forsknings- eller utviklingsprosjekter innen petroleumsgeologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
S4: Kandidaten kan evaluere og løse problemer innen leting og produksjon av hydrokarboner, fra regional- til reservoarskala, ved å tolke og integrere geologiske, geofysiske og tekniske data.
S5: Kandidaten kan optimalisere leting og produksjon av hydrokarboner ved hjelp av markedsledende teknologi og beslutningstaking.
Generell kunnskap
G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger knyttet til leting og produksjon av hydrokarboner.
G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye leteområder, for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.
G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til sitt arbeid til andre petroleumsgeologer og -ingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt.
G4: Kandidaten kan kommunisere med allmennheten om petroleumsgeologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.