en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Masterprogrammet i Petroleum Gesciences Engineering utdanner petroleumsgeologer med den teoretiske og tekniske kunnskapen som trengs innen leting og produksjon av olje og gass. Studieprogrammet er forskningsbasert og gir et grunnlag for en livslang karriere.
Programmet forbereder studentene på å arbeide i multinasjonale offshore- og onshorebedrifter innen olje- og gassektoren, i servicebransjen og hos offentlige myndigheter. Mastergraden gir også studentene mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier innenfor fagområdet.
Studieprogrammet er et høyeregradsprogram som går over fire semestre og omfatter 120 studiepoeng, og som resulterer i en mastergrad i petroleumsgeologi.
Programmet består av totalt 120 studiepoeng. Programmet inkluderer 90 studiepoeng fra valgbare emner knyttet til geovitenskap, ingeniørarbeid og beslutningsanalyse knyttet til leting og produksjon av petroleum. Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng og er et stort, selvstendig prosjekt som ferdigstilles i det siste semesteret, ofte i nært samarbeid med et eksternt selskap. All undervisning er på engelsk. Dette er en fordel for studenter som planlegger å arbeide i et internasjonalt miljø der engelsk er forretningsspråket.
Studentene vil møte en rekke arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid, og prosjekter med tilhørende opplæring i skriving og presentasjoner.
For hvert enkelt emne gis det en beskrivelse som redegjør for
  • arbeids- og undervisningsformer
  • pensumlitteratur
  • evalueringsformer
  • vurderingsformer
  • læringsutbytte

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli

Masterprogrammet i Petroleum Gesciences Engineering utdanner petroleumsgeologer med den teoretiske og tekniske kunnskapen som trengs innen leting og produksjon av olje og gass. Studieprogrammet er forskningsbasert og gir et grunnlag for en livslang karriere.
Programmet forbereder studentene på å arbeide i multinasjonale offshore- og onshorebedrifter innen olje- og gassektoren, i servicebransjen og hos offentlige myndigheter.

Mastergraden gir studentene mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier innenfor fagområdet.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator:  Karina Sanni  Epost: karina.sanni@uis.no  / Tlf: 51 83 11 45 Kan nås ved drop-in tid på kontor KE C-323 kl. 12.00 - 14.00 fra mandag til fredag, eller ved avtale

Studieprogramleder: Nestor Cardozo Epost: nestor.cardozo@uis.no / Tlf: +4751832391   Kontor: KE E-379