en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Utvekslingssemester
2 og 3 semester

Opplegg for utvekslingen
I 2. og 3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er det lagt til rette for utveksling. I disse semestrene kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Opphold ved UNIS, Svalbard
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Eli Drange Vee

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: