en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme


Obligatoriske emner SP Semester
MLJ690_1 Metoder i vannvitenskap og teknologi 10
1 2 4

Valg av spesialisering

Obligatorisk emne SP Semester
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 2. og 3. semester SP Semester
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 4
MLJ660_1 Organisk avfallsbehandling 10
1 2 4
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
MLJ680_1 Bioprosessmodellering 5
1 2 4
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 4
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 4
MLJ660_1 Organisk avfallsbehandling 10
1 2 4
MLJ680_1 Bioprosessmodellering 5
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MLJ500_1 Vannkjemi 10
2 3 4
MLJ510_1 Naturlige vannsystemer 10
2 3 4
MLJ520_1 Miljømikrobiologi 5
2 3 4
MLJ530_1 Miljøprosess analyse 5
2 3 4
MLJ600_1 Grenseflatekjemi i vann 5
1 3 4
MLJ610_1 Vann- og avløpsvannsrensing 10
1 3 4
MLJ630_1 Separasjonsteknologi 5
1 3 4
MLJMAS_1 Masteroppgave i Environmental Technology 30
1
MLJ690_1 Metoder i vannvitenskap og teknologi 10
1 2 4

Valg av spesialisering

Obligatorisk emne SP Semester
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 2. og 3. semester SP Semester
MLJ640_1 Miljøbioteknologi 10
1 3 4
MSK600_1 Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) 5
1 3 4
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 3 4
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 4
MLJ560_1 Oljefelt produksjonskjemi 10
1 2 4
MLJ660_1 Organisk avfallsbehandling 10
1 2 4
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
MLJ680_1 Bioprosessmodellering 5
1 2 4
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
1 2 4
Obligatorisk emne SP Semester
MLJ640_1 Miljøbioteknologi 10
1 3 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
MLJ540_1 Instrumentell analyse 10
1 2 4
MLJ650_1 Akvatisk økotoksikologi 10
1 2 4
MLJ660_1 Organisk avfallsbehandling 10
1 2 4
MLJ680_1 Bioprosessmodellering 5
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
MOD510_1 Modeling and Computational Engineering 10
1 2 4