en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelor i ingeniørfag, miljøteknologi, kjemi, bioteknologi eller lignende fagfelt. En lignende bachelorgrad må dokumentere basis emner i kjemi 30 studiepoeng og 10 studiepoeng biovitenskap eller bioteknologi. Alle må dokumentere matematikk og statistikk til sammen 30 studiepoeng.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars