en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme

Utvekslingssemester
2. semester
Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.
2. semester på masterprogrammet i Marin- og offshoreteknologi er lagt opp for utveksling. Dette semesteret har 25 sp spesialiseringemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner og trenger nødvendighvis ikke å overlappe, men som må godkjennes før utreise.
Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.
Flere muligheter
Studenter kan også velge å ta kurs ved at UNIS, Svalbard, se www.unis.no.
Det er også mulig å studere utenlands ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som ønsker å studere i utlandet må kontakte instituttet for å legge opp sine individuelle studieløp.
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet er medlem av et nordisk nettverk av tekniske universiteter. Studenter kan se muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sheryl Josdal
Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: