en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme


Obligatoriske emner SP Semester
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
OFF600_1 Marine Operasjoner 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 4
MSK545_1 Elementmetoder, videregående del 1 5
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
Andre valgemner 3. semester SP Semester
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4

4. semester ved UiS eller utveksling

Obligatorisk emne (Masteroppgaven) SP Semester
MARMAS_1 Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi 30
1 2
U_M-OFFSY2 Utveksling - 30 SP  
1 2 3
Obligatorisk emne (Masteroppgaven) SP Semester
MARMAS_1 Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi 30
1 2
Obligatoriske emner SP Semester
MSK560_1 Fluiddynamikk 5
2 3 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
2 3 4
OFF585_1 Engineering mathematics and dynamics 10
2 3 4
RIS500_1 Risikoanalyse og -styring 10
2 3 4
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 3 4
OFF510_1 Drift og vedlikeholdsstyring 5
1 3 4
OFF580_1 Marin Teknologi og prosjektering 10
1 3 4
MARMAS_1 Masteroppgave Marin- og offshoreteknologi 30
1 2
Anbefalte valgemner 2. semester SP Semester
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 3 4
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 3 4
MSK600_1 Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) 5
1 3 4

3. semester ved UiS eller utveksling

Obligatoriske emner 3. semester SP Semester
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 4
OFF550_1 Undervannsteknologi 10
1 2 4
OFF600_1 Marine Operasjoner 10
1 2 4
Anbefalte valgemner 3. semester SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-OFFSYS Utveksling - 30 SP  
1 3 4