en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme

Marin- og offshoreteknologi masterprogrammet er et to-årig MSc-program. Våre kandidater tilegner seg ferdigheter og kompetanse innen marin- og offshoreteknologi gjennom teori og praktisk prosjektarbeid. Ferdige kandidater vil ha solid bakgrunn i matematikk og generelle ingeniørfag og kunne anvende relevant kunnskap innen sine spesialiseringsområder.
Studentene våre lærer om design, drift og styring av marine strukturer og undervannsutstyr. Det tar opp moduler som dekker design- og analysemetoder og verktøy som brukes i prosjekterings-, produksjons- og vedlikeholdsfasen. Studentene blir også opplært til å anvende forskjellige designprogramvareverktøy som vanligvis brukes i bransjen.
Det er et høyt engasjement fra industrien i form av utstrakt samarbeid og gode nettverk. Studieprogrammet har adjunktprofessorer fra industrien og inkluderer bedriftsbesøk og praksiskmuligheter. Dette medfører at industrien kan vise studentene den nyeste teknologiske utviklingen og den beste praksisen samt innsyn i alle myndighetskravene.
Våre kandidater har spesialisert kunnskap innen systemer og drift relatert til marin- og offshoreteknologi, undervannsproduksjon, havbruk, offshore fornybar energi og fjordkryssinger. Våre kandidater er godt rustet til å delta i utviklingen av ny teknologi, metoder og beste praksis for marin-, offshore- og undervannsnæringer. De vil også være etterspurt og ha mange attraktive jobbmuligheter i flere høyteknologiske bransjer.

Fagplan

Masterprogrammet består av i alt 120 sp og er satt sammen av 15 sp grunnlagsfag (G) som konsoliderer og viderefører det matematiske og vitenskapelige grunnlaget fra bachelorprogrammet. 65 sp er 30 sp kjernefag (K) og 35 sp spesialiseringssemner (S) som gir studentene en bred og felles plattform for marin- og offshoreteknologi samt supplerende og utvidede fag fra bachelorprogrammet. De øvrige 40 sp består av 10 sp valgbare emner (V) og en avsluttende masteroppgave på 30 sp (M).
2. semesteret er lagt til rette for utveksling. 2. semesteret består av 25 sp spesialiseringsemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner som må godkjennes før utreise.
Fakultetet vil tilby en liste over anbefalte valgbare emner. Studentene må selv kontrollere at de har de nødvendige grunnkunnskaper til å kunne gjennomføre disse kursene. Andre valgbare emner må godkjennes av fakultetet, men studentene vil ha en betydelig frihet til å sette sammen sine egne kombinasjoner ut fra personlige interesser og egenskaper.
Masteroppgaven må enten utarbeides på fakultetet eller i samarbeid med industrien. Instituttet har gode kontakter med offshoreselskaper i regionen. For å bli tildelt et tema for en masteroppgave, må det vises tilfredsstillende progresjon slik det er angitt i Regler for masteroppgave.
Marin- og offshoreteknologi fokuserer på systemer og operasjoner i offshore feltutviklinger. Programmet kombinerer generelle mekaniske og konstruksjonstekniske fag innen marin og offshoreteknologi. Også kunnskap om systemer og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold dekkes.
UiS har som mål å tilby alle emner som planlagt underlagt tilgjengeligheten av undervisningsressurser og tilstrekkelig studentopptak. I tillegg oppdateres innholdet og omfanget av alle emnene kontinuerlig til å omfatte ny teknologisk utvikling og industrielle trender.
Emnene består av forelesninger, prosjektoppgaver, øvelser og laboratoriearbeid. Kursbeskrivelsene gir ytterligere informasjon om:

  • Kursplan
  • Kursmateriell og øvelser
  • Løpende vurdering

Eksamener

Hva kan du bli

Masterprogrammet i marin- og offshoreteknologi ved UiS forbereder sine kandidater på helhetlig vis til karrierer innen alle aktiviteter innen marine, offshore og undervannsnæringer. Utviklingen og leveransen av marine, offshore og undervannsutstyr og tjenester er i dag Norges nest største næring etter salg av olje og gass. Det er mer enn 1 250 selskaper som leverer varer og tjenester for alle ledd i verdikjeden. Dette inkluderer flytende offshore-strukturer, boreriggutstyr, utstyr for verftsindustrien, avanserte offshore forsynings- og servicefartøy samt undervannsteknologi. Norske selskaper er sentrale industrielle aktører i alle internasjonale markeder for undervanns- og dypvannsteknologier. Offshore-aktivitetene utenfor norskekysten og i de arktiske regionene forventes også å vokse betydelig fremover.
Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

  • Olje- og gass-selskap
  • Leverandør av skip og offshore strukturer
  • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
  • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
  • Leverandører av ingeniørtjenester
  • Risiko- og klassifikasjonsselskaper


Kandidater kan også jobbe ved forskningsinstitutter.
Denne mastergraden med en gjennomsnittskarakter på B eller høyere oppfyller et av opptakskravene til et PhD-studium i Norge.

Emneevaluering

Form and/or discussion according to faculty guidelines.

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no