en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.


Obligatoriske fellesemner SP Semester
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 4
BYG660_1 Betongkonstruksjoner, videregående kurs 10
1 2 4
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 4
OFF605_1 Marine Operasjoner 5
1 2 4
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4
Obligatoriske fellesemner SP Semester
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2
Obligatoriske emner SP Semester
OFF615_1 Offshore vindturbinteknologi 10
1 2 4
PET515_1 Energy, energy technologies, and energy syste... 10
1 2 4
Velg ett emne i 3. semester SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
MEE100_1 Societal transition and transformation - Ener... 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
1 2 4
MSK550_1 Dataassistert engineering 10
1 2 4
Velg to emner i 3. semester SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4
Obligatoriske fellesemner SP Semester
BYG540_1 Konstruksjoners integritet 5
2 3 4
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
2 3 4
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
2 3 4
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
2 3 4
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2
Obligatoriske emner SP Semester
BYG520_1 Naturlaster 5
1 3 4
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 3 4
MSK525_1 Corrosion and materials technology 10
1 3 4
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 3 4
Valgemner SP Semester
BYG605_1 Betongteknologi 5
1 2 4
BYG660_1 Betongkonstruksjoner, videregående kurs 10
1 2 4
BYG665_1 Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjo... 10
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
OFF610_1 Offshore vindturbinteknologi 5
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
BYG530_1 Plastisk konstruksjonsanalyse 5
1 3 4
MSK500_1 Offshore Materialteknologi 5
1 3 4
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 3 4
OFF580_1 Marin Teknologi og prosjektering 10
1 3 4
Valgbare emner SP Semester
BYG665_1 Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjo... 10
1 2 4
OFF515_1 Offshore feltutvikling 5
1 2 4
OFF520_1 Rørledninger og stigerør 5
1 2 4
OFF605_1 Marine Operasjoner 5
1 2 4
OFF615_1 Offshore vindturbinteknologi 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4
Obligatoriske fellesemner SP Semester
BYG540_1 Konstruksjoners integritet 5
2 3 4
BYG550_1 Mekaniske svingninger 10
2 3 4
MSK540_1 Elementmetoder, videregående kurs 10
2 3 4
MSK560_1 Fluiddynamikk 5
2 3 4
MSK510_1 Elektronmikroskopi 5
1 3 4
MSK525_1 Corrosion and materials technology 10
1 3 4
MSK530_1 Faststoffmekanikk 10
1 3 4
MSK600_1 Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) 5
1 3 4
MKOMAS_1 Masteroppgave konstruksjoner og materialer 30
1 2
Valgbare emner SP Semester
BYG655_1 Nye teknologier og ideer for bærekraftige by... 10
1 2 4
MEE100_1 Societal transition and transformation - Ener... 10
1 2 4
OFF615_1 Offshore vindturbinteknologi 10
1 2 4
PET515_1 Energy, energy technologies, and energy syste... 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4
Valgbare emner SP Semester
BYG570_1 Levetidsforlengelse av konstruksjoner 5
1 2 4
IND510_1 Prosjektledelse 1 5
1 2 4
MSK550_1 Dataassistert engineering 10
1 2 4
MSK580_1 Sveise- og inspeksjonsteknologier 10
1 2 4
Utveksling 3. semester
U_M-KONMAT Utveksling 3. semester - 10 SP (30 SP inklude...  
1 2 4