en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spesialisering byggkonstruksjoner/offshorekonstruksjoner: Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med minst 40 studiepoeng innen konstruksjonstekniske emner.For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.

Spesialisering maskinkonstruksjoner og fornybar energi: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende. For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars