en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Introduction
The master program provides an expertise and advanced knowledge, skills and general competence in Mechanical and Structural Engineering and Material Technology. Graduated students will have a background in engineering science and basic engineering subjects. The students will be able to apply this knowledge within their area of specializations. The students will be qualified to participate and manage the development and implementation of new technology, methods and principles. Candidates with a master's degree in Engineering Structures and Materials will be qualified for many attractive jobs in civil engineering structures, production and manufacturing industries, mechanical systems, renewable energy projects and offshore industries. Within the two-year master's program, students can immerse themselves in mechanical systems, renewable energy, civil engineering structures or offshore structures.

Fagplan

Her finner du skisser over studieplanene.

Hva kan du bli

Fordypning i maskinkonstruksjoner
Du kan jobbe med konstruksjon, design, modellering og analyse av maskintekniske systemer innen mekanisk industri og offshoreindustri, forskning og utvikling samt konsulentvirksomhet innen maskinkonstruksjoner og materialteknologi.
Fordypning i bygg- og offshorekonstruksjoner
Studiet kvalifiserer deg for jobber med prosjektering og utbygging av infrastruktur, bygg- og anleggsvirksomhet, utvikling og produksjon av mekanisk industri og offshoresektoren, forskning /utvikling innen bygg-og maskinkonstruksjoner og materialer.
Fordypning i fornybar energi
Du kan blant annet jobbe med konstruksjon, design og analyse av energisystemer, forskning og utvikling samt konsulentvirksomhet innen energi-, maskin-, konstruksjons- og materialteknologi.

Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, tlf. 51 83 17 47, E-mail: tn-ikm@uis.no