en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Datateknologi - Master program


Valg av spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
DATMAS_1 Masteroppgave informasjonsteknologi - datatek... 30
1 2
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 4
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
STA530_1 Statistisk læring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
DATMAS_1 Masteroppgave informasjonsteknologi - datatek... 30
1 2
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
DAT650_1 Blokkjedeteknologier 10
1 2 4
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4

Valg av spesialisering

Obligatoriske emner SP Semester
DAT540_1 Introduksjon til datavitenskap 10
2 3 4
STA500_1 Sannsynlighetsregning og statistikk 2 10
2 3 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
2 3 4
DAT500_1 Data-intensive systemer 10
1 3 4
DAT550_1 Datautvinning og dyplæring 10
1 3 4
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4
DATMAS_1 Masteroppgave i datateknikk 30
1 2
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
1 2 4
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
STA530_1 Statistisk læring 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
DAT510_1 Sikkerhet og sårbarhet i nettverk 10
2 3 4
DAT610_1 Trådløs kommunikasjon 10
2 3 4
STA510_1 Statistisk modellering og simulering 10
2 3 4
DAT520_1 Distribuerte systemer 10
1 3 4
DAT600_1 Algoritmeteori 10
1 3 4
DATMAS_1 Masteroppgave i datateknikk 30
1 2
Velg ett emne SP Semester
DAT500_1 Data-intensive systemer 10
1 3 4
ELE520_1 Maskinlæring 10
1 3 4
Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT530_1 Diskret simulering og ytelsesanalyse 10
1 2 4
DAT640_1 Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning 10
1 2 4
DAT650_1 Blokkjedeteknologier 10
1 2 4
ELE510_1 Bildebehandling og maskinsyn 10
1 2 4
Andre valgemner 3. semester ved UiS SP Semester
DAT620_1 Prosjekt i datateknikk 10
1 2 4
3. semester utveksling
U_M-DATENG Utveksling - 30 SP  
1 2 4