en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i datateknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
K1: Har avansert kunnskap innenfor datateknologi med spesialisering i enten pålitelige og sikre systemer eller Data Science.
K2: Har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter
F1: Bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
F2: Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer innen informasjonsteknologi.
F3: Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
F4: Designe, modellere, simulere og utvikle avanserte nettbaserte datasystemer med fokus på pålitelighet og sikkerhet. (Pålitelige og sikre systemer)
F5: Utnytte kunnskaper innen trådløs kommunikasjon, sensornettverk og distribuerte kommunikasjonssystemer. (Pålitelige og sikre systemer)
F6: Utvikle dataanalyseprogrammer for bestemte datasett og oppgaver eller prosesser. (Data Science)
F7: Modellere problemer og utvikle nye instrumenter og applikasjoner for datainnsamling, analyse og styring etter etablerte ingeniørprinsipper. (Data Science)
F8: Evaluere instrumenter og applikasjoner for å optimalisere datainnsamling, analyse og styring. (Data Science)

Generell kompetanse
G1: Analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
G2: Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
G3: Formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer.
G4: Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.