en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Utvekslingssemester
3 semester

Opplegg for utvekslingen
For studenter som er tatt opp til et studieprogram ved UiS, anbefales det et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

I 3. semester på masterprogrammet i industriell økonomi er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner. I dette semesteret kan du velge å ta et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Søknadsfristen for utveksling til utlandet er 1. september for vårsemesteret og 1. februar for høstsemesteret. Planleggingen bør starte i god tid. Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet må ta kontakt med instituttet for nærmere avtale om utdanningsløp.

Andre faglig anbefalte læresteder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden: http://nordtek.net/member-universities/

Opphold ved UNIS, Svalbard
Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling:
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus
utveksling@uis.no


Utvekslingsmuligheter – hit kan du reise: