en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bachelorgrad i ingeniørfag eller tilsvarende.
For opptak kreves minst 10 studiepoeng i informatikk eller data, eller et ingeniørfaglig innføringsemne inkludert programmering. For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk og statistikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.
Studenter som mangler 10 studiepoeng i matematikk og / eller statistikk kan ta dem i løpet av første semester i masterprogrammet. Emnene må tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet.
Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars